Persondatapolitik

Persondatapolitik for Eventyrbarn.dk

 

Version 2 - den 28/12-2022

 

1.         HVEM ER VI?

Eventyrbarn ApS / Eventyrbarn.dk

Vinkelvej 199

8800 Viborg

CVR-nr.: 28560454

 

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail kontakt@eventyrbarn-aps.dk.

 

 

2.         HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

For at kunne varetage den daglige samhandel med kunder, leverandører og andre samhandelspartnere, indsamler og behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger:

 

·          Navn

·          Telefonnummer

·          Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger

·          Oplysninger i forbindelse bestillinger og tilbud

·          Faktureringsoplysninger

·          Oplysninger om særlige omstændigheder ifm. levering

 

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi oplysninger om dig i form af Cookies. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik her.

 

Når du giver dit samtykke til at vi må sende markedsføringsmateriale til dig, behandler vi dit navn og din e-mailadresse til at sende relevant markedsføringsmateriale til dig.

 

3.         HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING?

Når vi behandler dine personoplysninger for at varetage den daglige samhandel, er retsgrundlaget som udgangspunkt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. Dette kan for eksempel være i forbindelse med:

 

·          Bestilling, salg og forsendelse af produkter, advisering om afsendelse og forsinkelser, og

·          fakturaer, betalingsadvis og reklamationer.

 

Når vi sender nyhedsbreve og/eller andet relevant markedsføring til dig eller din virksomhed, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6. stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at følge instruktionen i bunden af vores nyhedsbreve, på vores hjemmeside eller ved henvendelse til kontakt@eventyrbarn-aps.dk.

 

 

4.         HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

 

Når det er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning.

 

I forbindelse med den daglige drift og for at kunne levere den bedste ydelse til dig og din virksomhed, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere:

 

·          Koncernforbundne selskaber

·          Fragt- og forsendelsesvirksomheder

·          Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere

·          Revisions- og advokatvirksomheder

·          Kreditvurderingsvirksomheder

·          Forsikringsselskaber

·          Offentlige myndigheder

·          Øvrige underleverandører og samarbejdspartnere

 

I forbindelse med kundearrangementer mv., kan vi tage situationsbilleder med henblik på at offentliggøre disse på vores hjemmeside og/eller sociale medier. I den forbindelse gør vi en stor indsats for, at de personer, som er på billederne, ikke føler sig udstillet eller krænket. Herudover har du som registreret ret til at gøre indsigelse mod en sådan offentliggørelse, og vi vil altid gøre hvad vi kan for at fjerne billeder/opslag ved sådanne indsigelser. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores offentliggørelse af situationsbilleder på vores hjemmeside/sociale medier, kan du kontakte os på kontakt@eventyrbarn-aps.dk.

 

 

5.         HVORNÅR SLETTER/ANONYMISERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

 

I forbindelse med salg af produkter og ydelser mv. opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år, medmindre vi fortsat har et sagligt formål med opbevaringen, f.eks. i forbindelse med reklamations- og garantisager, tilbagekaldelse af produkter, sikkerhedsopdateringer af de produkter, vi har leveret.

 

Hvis du har oprettet en konto hos os, opbevarer vi dine personoplysninger indtil 3 år efter kontoen er lukket/inaktiveret og alle udeståender er afviklet.

 

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi oplysningerne, så længe dit samtykke er aktivt.

 

 

6.         SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

 

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

 

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

 

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt.

 

Endelig uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger.

 

I tilfælde af sikkerhedsbrud der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 

 

7.         DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.

 

Ret til at indsigtsret i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at for urigtige personoplysninger om dig rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

 

Ret til begrænsning af behandling

I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

 

Ret til indsigelse

I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

 

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)

I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på kontakt@eventyrbarn-aps.dk.

 

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

 

 

8.         KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du først vil kontakte os, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

 

 

9.         FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.